Chorzów, Polonya

İnsan Kaynakları Yönetimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

1. derece lisans öğretimi
öğretim dili: Lehçe…dille öğrenim Lehçe
dallar grubu: ekonomi ve idari
eğitim sistemi: ful taym öğretim , okul dışı öğretim
Online öğretim Online öğretim
  • daha fazla:

  • pl
Twoja wiedza i umiejętności:
  • znasz przepisy prawa pracy
  • potrafisz prowadzić proces rekrutacji pracowników i planować im ścieżki kariery
  • umiesz organizować pracę zespołu w taki sposób, który firmie będzie przynosić korzyści, a pracownikom dawać satysfakcję
  • posiadasz umiejętność wdrażania i monitorowania systemów motywacji pracowników - zarówno w odniesieniu do motywacji płacowej, jak i pozapłacowej
  • potrafisz dokonywać oceny pracy zespołów pracowniczych i poszczególnych osób
  • potrafisz diagnozować i wykorzystywać potencjał pracowników
  • umiesz określać potrzeby szkoleniowe pracowników, przygotowywać szkolenia i oceniać ich przydatność.

okul www. sitesi: www.wsb.pl/chorzow/
Privacy Policy