Bydgoszcz, Polonya

İnsan Kaynakları Yönetimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

1. derece lisans öğretimi
öğretim dili: Lehçe…dille öğrenim Lehçe
dallar grubu: ekonomi ve idari
eğitim sistemi: okul dışı öğretim
Online öğretim Online öğretim
  • daha fazla:

  • pl
W nowej gospodarce opartej na wiedzy ludzie stanowią niezmiernie ważny zasób, który dobrze wykorzystany przyczynia się do uzyskania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Tylko wydajni, dobrze zmotywowani i kompetentni pracownicy są źródłem sukcesu organizacji. Specjalista działu HR powinien skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim, łącząc cele firmy i oczekiwania pracowników.
okul www. sitesi: www.wsb.pl/bydgoszcz/
Privacy Policy