ülke
kent
dallar grubu 
dil 
okul statüsü  
Łódź, Polonya

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

1. derece lisans öğretimi
dal: Ekonomi
öğretim dili: Lehçe…dille öğrenim Lehçe
dallar grubu: ekonomi ve idari
eğitim sistemi: okul dışı öğretim
Online öğretim Online öğretim
okul www. sitesi: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Skąd wiadomo, że firmie skutecznie udało się osiągnąć zamierzone cele? Na jakiej podstawie możemy wnioskować czy wykorzystaliśmy posiadane środki i zasoby w optymalny sposób, cele te realizując? Jak jednoznacznie i obiektywnie stwierdzić, które z aspektów funkcjonowania firmy wymagają optymalizacji? Te i podobne pytania zadają sobie właściciele i menagerowie firm nie od dziś. Nie od dziś też działalność każdej firmy czy instytucji cechuje istnienie określonych procedur, zasad działania oraz systemów, mających zapewnić im spójność funkcjonowania, umożliwiając jednocześnie osiągnięcie założonych celów. Nawet najlepiej opracowane reguły i systemy nie będą bowiem w pełni efektywne, jeśli nie będą podlegać kompleksowej kontroli. Ta uniwersalna reguła dotyczy wszystkich firm i instytucji bez względu na profil prowadzonej przez nie działalności, rodzaj własności czy sposób zorganizowania. Dlatego też wprowadza się w nich systemy kontroli wewnętrznej, w tym w szczególności kontrolę zarządczą. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza są okazały się niezbędne zwłaszcza w dużych jednostkach gospodarczych działających w sektorze prywatnym, a w podmiotach sektora publicznego są wręcz obligatoryjne. Sami audytorzy zaś odgrywają bardzo ważną rolę, stanowiąc wsparcie w procesie podejmowania decyzji zarówno dla właścicieli firmy jak i samych menadżerów.
Privacy Policy