Pamplona, İspanya

Gazetecilik

Journalism

1. derece lisans öğretimi
öğretim dili: İngilizce…dille öğrenim İngilizce
dallar grubu: gazetecilik ve bilişim
Language: English (60%)-Spanish (40%)
okul www. sitesi: www.unav.edu
Privacy Policy